Citate de William Shakespeare

Oricât ar părea că e nebunie ceea ce spune, e totuşi o nebunie cu tâlc.

Am socotit totdeauna virtutea şi ştiinţa drept daruri mai mari decât nobleţea şi bogăţia.

O vorbă înţeleaptă adoarme într-o ureche bleagă.

Pe mare lină toate vasele pot naviga cu multă măiestrie.

Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea căderea e un mijloc de a te ridica mai sus.

Când dragostea vorbeşte, vocile tuturor zeilor par a fi adormite în armonia raiului.

Cine stă mereu acasă capătă spirit casnic.

Ceea ce vrem să facem, s-o facem atunci când vrem; pentru că acest vrem se schimbă şi are scăderi şi amânări.

De coasa vremii n-ai apărători; doar prin urmaşi o-nfrunţi când o să mori!

Durerea este otrava frumuseţii.

Cântăriţi jurăminte cu jurăminte şi veţi cântări neantul.

O, puternică dragoste! Într-o privinţă faci din bestie om şi în alta din om fiară.

Nu-i de mirare, stăpâne; cum să nu vorbească un leu, când sunt atâţia măgari care vorbesc?

Glumind, bufonii - ades o nimeresc.

Sunt slabi cei cruţaţi de suferinţă.

Fleacuri uşoare ca vântul sunt pentru gelos dovezi de fier, mai tari chiar decât slova sfântă.

Puţini sunt cei care ştiu cât de mult ar trebui să ştie, ca să ştie cât de puţin ştiu.

Toate zilele sunt nopţi până te văd, iar nopţile strălucesc ca zilele când te visez.

Dragostea este pur şi simplu o nebunie.

Înfrânge-ţi durerea, fii vesel de se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte.

O, slăbiciune, numele tău e femeie!

Oamenii ar trebui sa fie ce par; iar cei care nu sunt, n-ar trebui nici sa para.

Concizia este sufletul isteţimii.

Glumeţii se dovedesc adesea profeţi.

Dac-ai cinsti pe fiecare după merit, cine ar mai scăpa de bici?

Prin dăruire te păstrezi de-a pururi, și-asa rămâi, cum ştii să-ţi dai contururi.

Fericite sunt cele care pot să-şi stăpânească aşa de bine pornirile trupului pentru a duce o viaţă de virtute! Dar mai fericit e pe pământ trandafirul cules, decât cel care ofilindu-se pe spinul său virgin, trăieşte şi moare izolat într-o tristă şi rece fericire.

Trecutul e-un prolog.

Timpul este prea lent pentru cei care aşteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc. Dar, pentru cei ce iubesc, timpul este o eternitate.

Vorbele veninoase ale unei femei geloase sunt mai otrăvitoare decât colţii câinilor turbaţi.

Noi când ne naştem plângem că intrăm... pe aceasta mare scenă de bufoni!

Diavolul foloseşte şi Scriptura când vrea să-şi atingă scopul.

Mişeii mor de mai multe ori înaintea morţii lor.

Iadul este gol şi toţi diavolii sunt aici.

Iubirea nu vede cu ochii, ci cu mintea. De aceea înaripatul Cupidon este reprezentat orb. În mintea lui, iubirea nu gustă judecata. Aripi, nu raţiune, stau pe emblema grabei sale zăpăcite. Şi spunem că iubirea-i un copil fiindcă în alegere mereu se păcăleşte.

Iubesc puţin cei ce-şi divulgă iubirea lor altora...

Iubirea-i pur şi simplu nebunie. Îndrăgostiţii merită închisoarea ba chiar şi biciul. Motivul pentru care îndrăgostiţii nu sunt, totuşi pedepsiţi şi trataţi astfel, şi că acest fel de nebunie se dovedeşte a fi atât de răspândit este că biciuitorii sunt, la rândul lor, îndrăgostiţi.

Aşteptarea este rădăcina tuturor durerilor de inimă.

Slabă dragoste-i aceia ce se poate măsura!

Nu iubesc cei ce nu-şi arată iubirea.

Un cap încoronat greu îşi poate afla odihna.

Orice sclav are în mână arma de-a zdrobi robia.

Omul şi muntele se aseamănă, dar cu deosebirea că prin munţii săi pământul încearcă să se ridice la cer, pe când prin oameni, cerul coboară pe pământ.

Pentru bărbat, ca şi pentru femeie, cinstea e o adevărată comoară a sufletelor. Cine îmi fură punga ia un fleac; e ceva şi e nimic. A fost a mea, acum va fi a lui. Şi a fost în mâna a mii de oameni. Însă cine îmi răpeşte reputaţia îmi răpeşte ceva care pe el nu-l îmbogăţeşte, dar pe mine mă lasă sărac pământului.

Iubirea este un fum făcut din arborii suspinelor. Purificată, e un foc în ochii celor ce se iubesc. Tulburată, este o mare hrănită cu lacrimile celor ce se îndrăgesc. Şi încă ce mai e? E nebunia cea mai înţeleaptă, fierea ce înăbuşă, dulceaţa ce ne mântuie.

Peştii se prind cu undiţa, iar oamenii cu vorba.

Dragostea nu priveşte cu ochii, ci cu mintea.

A scoate din ţâţâni se cheamă a urni din loc; dar viteazul stă locului.

Cel mai bun crainic al bucuriei este tăcerea. Aş fi prea puţin fericit dacă aş putea spune cât sunt.

Iubirea fuge ca o umbră de adevarata iubire care o urmăreşte: urmărind-o pe cea care fuge de ea şi fugind de cea care o urmăreşte.

Cât de minunat puterea uriaşului să o ai, dar cât de tiranic e să o foloseşti ca un gigant.

O clipă chiar cuprinde multe zile.

Mă îndoiesc că stelele sunt de foc. Mă îndoiesc că soarele se mişcă. Mă îndoiesc că adevărul poate fi minciună. Dar nicioadată nu mă îndoiesc că iubesc.

Sunt sătul de orori.

Experienţa se capătă prin sârguinţă.

Nu-i un păcat atât de mare dragostea de sine, cât nepăsarea faţă de ce eşti.

Oamenii care vorbesc puţin sunt cei mai buni.

Gunoiul doar pe el se-acceptă.

Nu da limbă gândurilor tale, nici acţiune vreunui gând nepotrivit.

Gelozia e un monstru zămislit prin el însuşi şi născut din el însuşi.

Poţi zâmbi şi iar zâmbi şi totuşi să fii mişel.

Nu te poţi sustrage de la îndatoriri, rămânând totodată om de onoare.

Când cerşetorii mor, n-apar comete.

Dă-mi omul care nu e sclavul pasiunii.

Dragostea este ceaţa care se formează cu aburii suspinelor.

Prea-i prunc iubirea cuget să-i mai ceri! Dar cugetul e pruncul ei, se ştie.

Şoaptele mizerabile şi înveninate se raspândesc totdeauna cu mare repeziciune.

Să înveţi a citi ce-ţi scrie iubirea care tace, şi să auzi cu ochii, astea nu le poate face decât gingaşul simţ al iubirii.

Citeşte încet ce-a scris iubirea mută, cu harul ei, prin ochi, ea stă şi ascultă.

Ce este omul, când folosinţa timpului său sunt numai somn şi mâncare? O vită şi nimic mai mult!

Cu vorbe nu plăteşti datoriile.

Lumea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori.

Iubirea este ca un copil care tânjeşte după tot ce poate atinge.

Mila este virtutea legii, dar nimeni în afara tiranilor nu o foloseşte cu cruzime.

În vârtejul pasiunii trebuie păstrată măsura care să-i mai domolească puţin sălbăticia.

Fereşte-te să intri în ceartă; dar intrat comportă-te ca ceilalţi de tine să se teamă. Să dai la toţi urechea, iar vocea la puţini.

Dă la fiecare urechea ta, dar la puţini glasul tău.

Cine ştie să descifreze privirile femeilor nu mai are nimic de învăţat.

Primeşte critica oricui, dar rezervă-ţi hotărârea.

Iubirea-i fum ce din suspine creşte.

Unele cuvinte ar putea ascunde altele.

Nu-i milă, ci crimă să ierţi pe ucigaşi.

Doctoria prelungeşte viaţa, dar moartea răpeşte şi pe doctor.

Un prieten este cineva care te cunoaşte aşa cum eşti, înţelege ce ai fost, acceptă ce ai devenit şi, cu blândeţe, te lasă să creşti în continuare.

Pe fiecare află-l ce gândeşte, dar nu-i destăinui ce cugeţi tu.

Voinţa noastră şi destinul merg atât de opus încât planurile mereu ne sunt răsturnate.

Poteca ce duce spre pericol e netedă.

Nevinovaţii nu-s feriţi de trăsnet.

Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea.

Cel care nu are timp să jelească, nu are timp să repare.

Prin foc se stinge focul şi-un chin de groaza altui chin s-alină.

Suntem făcuţi din acelaşi material din care sunt ţesute visurile.

Mult zgomot pentru nimic!

De răni nu-i pasă celui care-i teafăr.

Conversaţia trebuie să fie plăcută fără grosolănie, isteaţă fără afectare, liberă fără indecenţă, spirituală fără dispreţ faţă de alţii, nouă fără falsitate.

Virtutea-i frumuseţe! Omul rău e cel mai urât. Cu nimic nu se mai însoţeşte mai bine frumuseţea decât cu cinstea.

Soarta unei glume depinde de urechea care o aude, nu de limba care o spune.

Nimic nu e mai comun decât să vrei să fii remarcabil.

Eretic este cel care porneşte focul, nu cea care arde pe rug.

Ea este frumoasă, de aceea trebuie curtată; ea este femeie, de aceea trebuie cucerită.

Cine plânge, îşi micşorează adâncimea mâhnirii.

Munca pe care o îndeplinim cu plăcere ne vindecă de truda ei.

Pentru dureri neobişnuite, remedii neobişnuite.

Imaginaţia lucrează mai tare în minţile cele mai slabe.

Cine vrea în grabă s-aprindă un foc, întâi foloseşte aşchii mai subţiri.

Ochii iubitului vor fi pierduţi asemenea unui vultur orb, urechea iubitului va auzi cele mai joase sunete.

Cine seamănă bălării, nu treieră bucate.

De ce nu-s oamenii aşa cum par; sau, dacă nu, să nu mai pară oameni.

Fetele, datorită pudorii, refuză din gură ceea ce ar vrea din toată inima să li se impună a primi.

Dacă iubeşti un om perfect, nu e meritul tău.

Instinctul e lucru mare. Eu am fost fricos din instinct.

Vreau să vorbesc numai despre pumnale, nu să le întrebuinţez.

Dragostea pe care o poţi măsura este întotdeauna foarte săracă.

Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înţelepciune ce-au de spus despre nebuniile înţelepţilor.

Întreaga lume este o scenă, iar toţi bărbaţii şi femeile - doar actori: au ieşirile şi intrările lor.

Verile scurte sunt adesea primăveri timpurii.

Frumuseţea îl atrage mai mult pe hoţ decât aurul.

Cursul dragostei adevărate nu a fost niciodată neted.

Să nu ai niciodată încredere în acela care şi-a încălcat o dată cuvântul.

A ierta este o faptă mai nobilă şi mai rară decât aceea de a te răzbuna.

Orice zi este bună, dacă nu, atunci la ce bun să ne mai trezim?

Mai bine un nebun cuminte, decât un înţelept nerod.

Cine este atât de puternic, încât să nu poată fi sedus?

Cumpăneşte-n gând cuvântul şi în faptă gândul.

Poveţe ia, dar judecă tu însuţi.

Un înţelept nu plânge o pacoste prezentă, ci prezentul îl foloseşte spre a nu mai plânge.

Moartea este o datorie pe care fiecare nu o poate plăti decât o singură dată.

Freamătul dragostei este benefic, dar să nu fii frământat este şi mai rău.

Să preţuim şi la vrăjmaşi virtutea.

Un nume bun la un bărbat sau la o femeie e darul sfânt al vieţii.