Citate de Sfântul Augustin

Frumuseţea conjugală este curăţirea procreaţiei... aceasta este menirea căsătoriei.

Noul Testament în cel vechi se ascunde. Vechiul Testament în cel nou se descoperă.

Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande de tâlhari.

Mântuirea este numai lucrarea harului.

Tristeţea este gândul la mine, bucuria este gândul la tine.

Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este transformată în propriu-i chin.

Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest lucru.

Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.

Cine îl are pe Dumnezeu, acela este fericit.

Pentru nişte ochi bolnavi lumina este nesuferită, ea care este atât de dragă ochilor sănătoşi.

Cred în Hristosul care Se află mai adânc în mine decât eu însumi.

Cântă şi mergi mai departe, la capătul drumului te aşteaptă Dumnezeu.

A spune cuiva 'te iubesc' înseamnă de fapt 'tu nu vei muri niciodată'.

Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă nu le trăim.

Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!

Omul bun este liber, chiar dacă e sclav. Omul rău este sclav, chiar dacă e rege.

Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în gândire: acolo e chipul lui Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un chip al lui Dumnezeu.

Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, n-am nici unul.

Răbdarea este însoţitoarea înţelepciunii.

A da cu plăcere valorează mai mult decât ceea ce dai.

Invidia separă, sfinţenia uneşte!

Cuvintele sunt semne ale lucrurilor.

Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni.

Cine pierde nădejdea în mila lui Dumnezeu, îl necinsteşte la fel cu cel care se îndoieşte de existenţa Lui.

Neştiind locul şi vremea în care ne aşteaptă moartea, o vom aştepta noi oriunde şi oricând.

Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.

Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai deja.

Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină rugăciunea, începe păcatul.

Treaba diavolului este să îndruge multe, treaba noastră este să nu le ascultăm.

Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale, iar cei ce-L caută îl găsesc doar în măsura împlinirii lor.

Dacă mă întrebi ce este rugăciunea, nu ştiu; dacă nu mă întrebi, ştiu.

Crede pentru a putea înţelege.

Dacă în lume este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos este mai întâi moartea şi apoi viaţa.

A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.

Când un om bun nu primeşte obiceiurile celor răi, chiar dacă ar trăi împreuna cu ei, nu este nici un pericol.

Dacă vrei să te mântuieşti, Iubeşte-L pe Dumnezeu şi fă ce vrei!

Dumnezeu vrea să-ţi dăruiască mai multe bunătăţi decât ceri tu.

Când începi să numeri Treimea, părăseşti adevărul.

Dacă Lumea e o carte, cei ce nu călătoresc îi citesc doar prima pagină.

Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte Dumnezeu.

Doamne, fă-mă robul Tău, ca să fiu cu adevărat liber!

Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.

Bogaţii vor ajunge în cer, când îi vor introduce acolo săracii.

O, Adevăr, Adevăr, cât de duios suspină sufletul meu după Tine!

Duhul nostru este din Dumnezeu, deci numai în Dumnezeu el îşi poate găsi liniştea şi fericirea.

Dacă cele create sunt atât de frumoase, cu atât mai frumos va fi Creatorul lor.

Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Iisus ar fi adus, cu drag, pentru el singur aceeaşi Jertfă ca pentru o lume întreagă.

Dacă eu vă propovăduiesc şi voi mă ascultaţi, toţi ne mântuim. Dacă eu vă propovăduiesc şi voi nu mă ascultaţi, voi nu vă mântuiţi dar eu tot mă mântuiesc. Vreau însă ca toţi să ne mântuim.