Citate de Socrate

Există doar un lucru bun, știința, și doar unul rău, neștiința.

După cum cei care călătoresc pe mare pe timp frumos au pregătite și cele necesare pentru caz de furtună, tot așa cei chibzuiți își pregătesc în prosperitate măsurile pentru caz de nenorocire.

Știu că nu știu nimic, dar știu că pot ști mai mult decât știu.

Viața necercetată nu merită trăită.

Virtutea constă în a nu depăși măsura cu nimic.

Întăriți trupul vostru prin muncă și mintea voastră prin studii.

Niciodată să nu vorbești incorect; nu numai că insulți gramatica, dar faci să sufere și sufletele.

Dacă un măgar m-ar fi lovit cu copita, l-aș fi dat în judecată?

Nu pot învăța pe nimeni nimic. Pot doar să-i fac să gândească.

Înțelepciunea este singurul ban potrivit în schimbul căruia ar trebui să le dăm pe toate. Iar toate bunurile adevărate se cumpăra și se vând cu acesta: bărbăția, chibzuința, justiția.

Iubirile cele mai înflăcărate au cel mai rece sfârșit.

Dacă totul s-ar sfârși cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluție pentru cei răi care și-ar scăpa cu o lovitură nu numai trupul, ci și sufletul lor, cu toată răutatea din ei. Dar, pentru că sufletul este nemuritor, evident, nu există scăpare de răul de care se tem. De aceea răii trebuie să se gândească la judecata de apoi.

Adevărata înțelepciune înseamnă să-ți recunoști propria ignoranță.

Știu că nu stiu nimic și nici măcar asta nu știu.

Persoana ta este sufletul tău.

Cine vrea să miște lumea trebuie mai întâi să se miște el însuși.

Sfatul meu este să te căsătorești. Dacă vei avea o nevastă bună, vei fi fericit; dacă nu, vei deveni filosof.

Apropierea dintre oameni, prietenia, dreapta măsură, chibzuința și dreptatea, iată ce leagă împreună cerul, pământul, pe zei și pe oameni.

Vorbește ca să te cunosc.

O viață frumoasă și utilă este aceea în care gândirea și acțiunea se susțin neîncetat una pe cealaltă.

În fiecare om sălăsluiește un soare, totul e să-l lăsăm să ardă.

Nu poți vindeca trupul, fără să vindeci sufletul.

Căsătoria este o instituție care te apără cu strășnicie de orice bucurie.

Cunoaște-te pe tine însuți.

Invidia este ulcerul sufletului.

Suprema întelepciune este a distinge binele de rău.

Nu îngădui un râs nesocotit și nu suferi cuvântul obraznic; unul vine de la un prost, celălalt de la un nebun.

Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.

Dragostea este, până la urmă, dorința de a poseda binele, în permanență.

Știu ce e binele, dar săvârșesc adesea răul.

Doar războaiele, răscoalele, luptele, pe toate nimic altceva nu le stârnește decât trupul, decât poftele lui. Pentru dobândirea bogățiilor facem noi toate războaiele și alergăm după avuții: fiindcă suntem mânați de cerințele trupești, cărora ne facem robi.

A face o nedreptate este mai rău decât a o suporta.

Ignoranța este originea tuturor relelor.

Nu a trăi e de mare preț, ci a trăi cinstit.

Câte lucruri de care eu nu am nevoie există!

Trebuie să mănânci ca să trăiești și nu să trăiești ca să mănânci.

De abia după ce am cunoscut prea mult, ne dăm seama cât de puțin cunoaștem.

A pune o povară pe un bolnav și a da noroc unor needucați este același lucru.

În momentul în care se află pe picior de egalitate cu bărbatul, o femeie devine șeful acestuia.

Căci nu din averi izvorăște virtutea, ci din virtute izvorăsc și averi și toate celelalte bunuri omenești; pentru unul singur sau pentru o societate întreagă...

Este neaparat necesar ca omul chibzuit - fiind cum l-am arătat: drept, curajos, evlavios - să fie și cu desăvârșire bun. Fiind astfel, orice face este bine și sănătos, frumos.