Citate de Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă vrei să te foloseşti de întâietate, cedeaz-o mereu altora!

Dacă vrei să ai slavă, dispreţuieşte slava.

Lăcomia este o beţie mai rea decât beţia.

Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate din bucuria lui.

Intră în Biserică şi te căieşte; aici nu se trage la judecată, ci se dă iertarea păcatelor.

Îi cinstim pe sfinţi imitându-i.

Sărăcia este un conducător sigur care duce pe om pe cărarea spre cer.

Chiar dacă noi ne depărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu rămâne aproape de noi.

Dacă pierzi bani, poţi să-i faci înapoi. La fel se întâmplă dacă îţi pierzi casa sau orice alt lucru pe care îl ai. Dar dacă pierzi sufletul, un alt suflet nu vei putea dobândi.

Aceasta este rugămintea mea către voi: daţi copiilor numele sfinţilor şi ale drepţilor... de aici, de la nume să începem şi noi să modelăm sufletul copilului nostru. Să intre numele sfinţilor în casa noastră, la botezul copiilor.

Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii.

Atâta putere are vrăjmaşul neamului omenesc câtă putere are un câine rău legat în lanţ.

Ai păcătuit? Nu-ţi cer nimic altceva decât aceasta: intră în biserică şi spune-I cu pocăinţă lui Dumnezeu: 'Am păcătuit'.

Vinul este de la Dumnezeu, dar beţia este de la diavol.

După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa se va purta Dumnezeu cu noi.

Răul nu este altceva decât neascultare faţă de Dumnezeu.

Crede că după cum în vremea potopului s-au mântuit numai aceia care au intrat în corabia lui Noe, tot aşa şi acum, numai aceia câştigă mântuirea şi se fac moştenitori ai vieţii veşnice, care se află în Biserica lui Hristos.

Iisus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer.

Mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor noastre.

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui.

Diavolul nu se bucură atât de mult când păcătuim faţă de Dumnezeu, cât se bucură când deznădăjduim.

Bărbatul şi femeia nu sunt doi oameni, ci unul singur. Jumătatea întregului nu poate face copii.

De ce oare dragostea este mai mare decat toate celelalte? Pentru că toate celelalte vor trece.

Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.

Adam a căzut în rai, iar Lot s-a mântuit în Sodoma.

Caută să te mulţumeşti cu puţin şi nu-ţi pune fericirea în avere şi bogăţii.

Mai vrednice de crezare sunt cuvintele lui Hristos, decât văzul nostru.

Cel ce-şi iubeşte femeia, o va supune prin iubire.

Căminul este o mică Biserică.

Dacă nu îţi schimbi viaţa, la ce mai posteşti? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic.

Iubirea este bucuria de a face altora bucurie.

Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi.

Toţi suntem fiii unei mari familii.

Unde este sfinţenie, acolo este şi curaj.

Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge dragostea, dar dragostea poate învinge şi sărăcia, şi bogăţia.

Se tem de moarte doar cei care nu cred în Înviere.

Cel ce se înalţă împotriva oamenilor, se va înălţa şi împotriva lui Dumnezeu.

De ar fi cineva chiar şi Petru sau Pavel sau Iacov sau Ioan şi i-ar lipsi ajutorul dumnezeiesc, uşor ar fi învins; s-ar împiedica şi ar cădea.

Fă toate cu judecată şi nu te apuca de nimic înainte de a te gândi bine. Lucrurile făcute fără chibzuinţă, atrag după ele căinţă.

Cel care îşi curăţă sufletul de păcat şi îl împodobeşte cu virtuţi se face pe sine casă pentru Hristos.

Dumnezeu a dat fiecăruia minte, ca astfel, uitându-se la tot ce-l înconjoară, să înţeleagă ceea ce trebuie.

Împrăştie-ţi, dar, bogăţia, ca să n-o pierzi! N-o ţine la tine, ca s-o ai! Aruncă-o, ca s-o păstrezi! Cheltuieşte-o, ca s-o câştigi!

Orice treabă s-o începi cerând binecuvântarea lui Dumnezeu şi s-o isprăveşti mulţumind Lui, în tot locul să binecuvânteze sufletul tău pe Domnul.

Nimic nu uneşte viaţa noastră atât de strâns şi de puternic ca dragostea dintre bărbat şi femeie.

Nu suferinţa e răul, ci păcatul.

Dragostea face înger pe cel hrănit şi crescut de ea.

A munci cineva ca să se hrănească este o mare filosofie!

Când noi ne aducem aminte de păcatele noastre, Dumnezeu le uită.

Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate.

A-i iubi pe vrăjmaşi înseamnă a-L imita pe Dumnezeu.

Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine.

Toate sunt folositoare, chiar dacă noi nu le cunoaştem rostul.

Tristeţea este rana sufletului.

Hrăneşte-ţi trupul, dar nu-l omorî prin lăcomie!

Virtutea izvorăşte din dragoste, iar dragostea din virtute.

Nimic nu laudă şi iubeşte atâta Dumnezeu ca sufletul blând, smerit şi recunoscător.

Cauţi bogăţie? Fă-ţi-L prieten pe Dumnezeu şi eşti cel mai bogat.

Iertând altora, vouă înşivă vă iertaţi.

Nimic nu poate sfâşia trupul Bisericii atât de mult ca mândria.

Oricine doreşte poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.

Nimenea din oamenii care îşi aduc aminte de gheenă, nu vor intra în gheenă.

Ceea ce ne este de folos, aceea vrea Dumnezeu şi, ceea ce vrea Dumnezeu, aceea ne este de folos.

Credinţa în Înviere este adevărată mângâiere în suferinţi, în lupta cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii.

Dacă Dumnezeu te-a încărcat cu bogăţie, apoi cunoaşte că împreună cu aceaste El ţi-a dat şi porunca de a te îngriji de cei săraci.

Să-I dăm lui Dumnezeu de bunăvoie, ceea ce oricum trebuie să-I dăm.

Omul care-I mulţumeşte lui Dumnezeu pentru relele ce trec peste el, nu simte acele rele.

Copiii vor face în viaţă cele văzute la părinţi.

A imita pe Hristos nu cere timp, nici meşteşug, ci doar intenţie bună.

Omul nu poate fi cu desăvârşire liber de patimi, dar le poate stăpâni.

Cel mai mare duşman al omului este el însuşi.

A nu face binele înseamnă a face răul.

Chiar dacă nu ai nimic, dar ai o inimă compătimitoare, vei fi răsplătit.

Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui Dumnezeu.

Credinţa face ceea ce omul şi legea nu pot face.

Nimic nu este mai străin sufletului creştin ca trufia.

Cetatea, dacă nu o păzeşte Dumnezeu, degeaba veghează paznicii.

Nu este deajuns să te naşti creştin, ci trebuie să te faci creştin.

Pe cel ce se bucură în Domnul, niciun necaz nu-l va scoate din bucuria lui.

Când noi înşine nu suntem convinşi de adevăr, cum să-i convingem şi pe alţii?

La ce bun un creştin, dacă nu câştigă pe nimeni, dacă nu aduce pe nimeni la virtute?

Când vom ierta totul, le vom câştiga pe toate.

Să ne cinstim unii pe alţii pentru a învăţa să-L cinstim pe Dumnezeu.

A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde de om, deoarece Dumnezeu este oriunde.

Dacă nu este pace, toate celelalte sunt de prisos.

Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât femeia de lângă el.

Nu dispreţuiţi vinul, dispreţuiţi beţia!

Cel ce cunoaşte este ca şi lumânarea aprinsă, de la care pot lua lumină mii de alte lumânări.

Săracilor, ce vă lipseşte dacă Îl aveţi pe Dumnezeu? Bogaţilor, ce aveţi dacă vă lipseşte Dumnezeu?

Nu este nevoie de cuvinte multe.

Să mulţumim în toate şi pentru toate!

Nu strică lipsa cât strică surplusul.

Pentru a te mântui, e de ajuns să vrei.

Temerea de iad ne aduce cununa Împărăţiei.

Cunoaşterea fără dragoste este vătămătoate.

Când poţi spune ceva folositor, fă-o atunci!

Numai Dumnezeu poate vindeca sufletele noastre.

Între mânie şi nebunie, nu este nicio deosebire.

Dumnezeu nu răsplăteşte rezultatele, ci intenţia.

Nimic nu veţi şti vreodată precum ar trebui să ştiţi.

Când privesc pe Hristos răstignit, Îl văd pe Împăratul.

Universul a fost creat pentru om, nu omul pentru univers.

Calea adevărului este una; rătăcirile sunt de multe feluri.

Acela iubeşte cu adevărat care caută la interesele celui iubit.

Păcatul te stăpâneşte nu prin puterea lui, ci prin delăsarea ta.

Biruinta nu este a celor ce vorbesc multe, ci a celor ce fac multe.

Iubeşte munca, chiar dacă nu ai nevoie de ea pentru a te întreţine.

Să ducem învăţătura la fraţii noştri, fie că ne ascultă, fie că nu.

Un singur lucru trebuie să ne mâhnească şi să ne îndurereze: păcatul.

Ceea ce era Fiul lui Dumnezeu de la natură, aceea am devenit noi prin har.

Nicio credinţă falsă să nu primiţi, chiar de ar fi venită sub forma dragostei.

Rugăciunea ta rămâne neauzită când o acoperă strigătul celui năpăstuit de tine.

Unde este înţelepciunea lui Dumnezeu nu mai este nevoie de înţelepciunea oamenilor.

Cu nimic nu-L mânii pe Dumnezeu atât de mult ca atunci când nedreptăţeşti pe cineva.

Păcatul păleşte când este atacat; virtutea, însă, străluceşte mai mult când e atacată.

Săracul miluieşte şi întotdeauna are, bogatul e plin de lăcomie şi niciodată nu are.

Dacă sunteţi puţini, înmulţiţi-vă prin puterea credinţei şi prin râvna cea dumnezeiască.

Gindeste-te la Dumnezeu in vreme de pace ca sa se gindeasca si El la tine in vreme de razboi.

Atât de mare este pacea, încât 'fii ai lui Dumnezeu' sunt numiţi cei care o fac şi o clădesc.

Dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte Domnului pentru anul care a trecut!

Răspunde cu blândeţe şi răbdare şi, înaintea patimilor, rabdă cu plăcere şi smerenie Domnului.

Păcatul este nedreptate: cine păcătuieşte, fie se nedreptăţeşte pe sine, fie nedreptăţeşte pe altul.

Creştinul nu se poate întrista decât atunci când el sau aproapele său fac ceva împotriva voii lui Dumnezeu.

Smerenia covârşeşte păcatele noastre şi ne ridică, iar mândria ne apasă sufletele spre pământ şi ne coboară.

Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, dar, dacă Dumnezeu voieşte şi noi nu vrem, mântuirea noastră este cu neputinţă.

Când trebuie să sfătuim şi să certăm pe unul din fraţii noştri, să ne amintim spusele Apostolului : 'Şi el este om!'.

Zici că posteşti? Arată-mi aceasta prin fapte! Să postească şi ochiul tău, şi gura ta! Să postească toată fiinţa ta!.

Marea plată a creştinului este de a plăcea lui Hristos şi cea mai mare recompensă este să sufere pentru El, chiar şi fără plată.

Noi nu trebuie doar să iertăm, ci să şi uităm. Nu ierta doar din ascultare faţă de Dumnezeu, ci din plăcere pentru ceilalţi.

Viaţa este muncă şi numai munca îi dă omului dreptul la viaţă. Apa curgătoare dă viaţă, cea stătătoare devine otrăvitoare.

E mai de folos să-şi piardă cineva viaţa pentru Hristos, decât să-şi salveze viaţa de aici şi să fie lipsit pentru totdeauna de Dumnezeu.

Pe noi, nimeni nu ne poate nenoroci, decât noi înşine, tot aşa cum nu ne poate face fericiţi altcineva decât noi înşine, după harul lui Dumnezeu.

Nu e nici o minune căinţa omului la necaz, ţinut în frâu prin frică, ci, după ce a trecut încercarea, acesta să continue în a-şi arăta înţelepciunea sufletului.

Era frumoasă vremea când casele erau biserici, faţă de acum, când bisericile sunt case.

A ţine minte răul înseamnă a fi biruit de rău.

Dacă vrei să te bucuri de desfătare, nu căuta desfătarea.

Mântuirea este, în acelaşi timp, şi lucrarea lui Dumnezeu şi a noastră.

Natura omenească, prin Hristos, s-a înalţat la cer.

Cine poartă război cu diavolul, ţine pacea cu Dumnezeu.

Credinţa întăreşte ceea ce raţiunea clatină.