Citate despre credință

Se veștejește floarea frumoasei tinereți. Dar sufletul nu-și perde a sale daruri sfinte - Vasile Alecsandri.

În nimic altceva nu este omul mai asemenea lui Dumnezeu decât în a face bine - Sf. Grigorie Teologul.

Cred în acel Dumnezeu al lui Spinoza, care se manifestă prin armonia legilor universului, nu într-unul care se ocupă cu destinele și faptele omenirii - Albert Einstein.

Pe Pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată o va trăi în Cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe Pământ, păcătuiește și se mistuiește în deznădejde. Și atunci, nici nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi - Mircea Eliade.

Lumina zorilor, când răsare, îndrăznește. Să încerci, să sfidezi, să stăruiești, să fii statornic, să-ţi fii credincios ţie însuţi, să te iei la trantă cu destinul, să uimești dezastrele cu sângele tău rece, să înfrunţi puterea nedreaptă, să insulţi biruinţa care s-a îmbătat, să nu-ţi pierzi cumpătul și să ţii piept - Victor Hugo.

Nu poţi impeidica drumul gândurilor, întocmai cum nu poţi opri valurile mării să se întoarcă la ţărm. Marinarii numesc asta reflux; vinovatul o numeste remușcare. Dumnezeu răscoleste deopotrivă sufletul omului și apele oceanului - Victor Hugo.

Cine nu crede în nimic este capabil de orice - Victor Hugo.

Oprește trecerea! Știu că unde nu e moarte nu e nici iubire, dar, te rog, oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea! - Lucian Blaga.

Îmi place Hristosul vostru. Nu-mi plac creștinii voștri. Creștinii voștri sunt atat de diferiţi faţă de Hristosul vostru - Mahatma Gandhi.

Urăște păcatul și iubește pe păcătoși - Mahatma Gandhi.

Cel care deranjează rasa umană cu idei, să fie pregătit că acestea să fie înţelese greșit, și asta este ceea ce s-a întâmplat cu Iisus - Henry Louis Mencken.

Religia fără conștiință morală nu e decât un cult superstițios - Immanuel Kant.

Crezul zilelor noastre nu mai începe cu conștientul "cred", nici cu scepticul "nu cred", ci cu tragicul "vreau să cred" - Lucian Blaga.

Mai mult decât de Dumnezeu, mă tem de absenţa lui Dumnezeu - Octavian Paler.

Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei - Hermann Hesse.

Conștiinţa păcatului sau a greșelii este acea forţă care mă împinge la săvârșirea greșelilor - Edgar Allan Poe.

Duhoarea metafizică răspândită de cadavrul lui Dumnezeu ar face viaţa irespirabilă - Octavian Paler.

Dacă Dumnezeu reprezintă absolutul și perfecţiunea și ne-a creat pe noi atât de imperfecţi, înseamnă că a făcut-o pentru a putea iubi și a deveni prin noi imperfect - Sorin Cerin.

Care este adevărul? E omul una din gafele lui Dumnezeu sau Dumnezeu e una din cele ale omului? - Friedrich Nietzsche.

Satan nu este ateist, el este antiteist pentru că crede în existența lui Dumnezeu, dar luptă împotriva Lui - Lucian Blaga.

Orice dogmă reprezintă pentru posibilitățile logice ale intelectului unam o antinomie (Dumnezeu e Unul si în același timp e Trei), dar orice dogmă mai cuprinde, prin înșiși termenii ce-i întrebuințează (Dumnezeu e o Ființă în trei Persoane), și o indicație precisă că logicul trebuie depășit și că antinomia e presupusă ca soluționată împotriva posibilităților noastre de înțelegere. În lumina acestui mediu postulat, antinomia cuprinsă în dogmă se schimbă, luând o înfățișare "de dincolo" care ne face să-i atribuim un înțeles, deși înțelesul ne scapă în întregime - Lucian Blaga.

Fără Dumnezeu omul rămane un biet animal rațional și vorbitor , care vine de nicăieri și merge spre nicăieri - Petre Tutea.

Cine caută adevărul – îl caută pe Dumnezeu, chiar dacă îi este clar acest lucru sau nu. (Wer der Wahrheit sucht – der sucht Gott, ob es ihm Klar ist oder nicht.) - Edith Stein (1891-1942).

Nu asculta pe aceia care vor discuta în mod subtil despre bine și despre rău. Nu te lăsa impresionat de frumusețea și de finețea vorbelor lor. Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în virtute - Anatole France.

Întâmplarea este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze - Anatole France.

Necredincios. La New York – cineva care nu crede în religia creștină; la Istambul – cineva care crede - Ambrose Bierce.

Cred, Doamne! Ajută necredinței mele - Biblia.

Coranul nu e lipsit de poezie; chiar farmecul său, provenind din farmecele fizice ale existenței umane, ține, în această privință, oarecum, de acela al anticilor, cu culori mai noi și, îndrăznesc să spun, mai însorite. Totul în el strălucește de pietre prețioase, respirăm parfumuri și am adormi cu plăcere în această moliciune asiatică, dacă mâhnirea nu ne-ar aminti că omul are un suflet - Albert Camus.