Citate de Immanuel Kant

Numai împreună bărbatul şi femeia formează omul complet.

Raţiunea nu lucrează instinctiv, ci cere încercări, practică şi învăţare pentru a progresa treptat de la un nivel de înţelegere la celălalt.

A trebuit să renunţ la o parte din raţiune pentru a face loc credinţei.

Datoria este necesitatea de a săvârşi o faptă din respect pentru legea morală.

Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare.

Două lucruri umplu sufletul cu veşnic nouă şi adâncă admiraţie şi veneraţie cu cât mai des şi mai stăruitor gândirea umană se îndreaptă spre ele: cerul înstelat deasupra mea şi legea umană în mine.

Reflectăm mai mult când ascultăm decât când citim.

Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane.

Nu este suficient să făptuieşti ceea ce este drept, ci trebuie ca fapta ta să fie făcută exclusiv de dragul dreptăţii.

Raţiunea este condiţia permanentă a tuturor actelor de voinţă prin care se manifestă omul.

Religia fără conştiinţă morală nu e decât un cult superstiţios.

Deţinerea puterii corupe inevitabil raţiunea.

Frumosul este simbolul binelui moral.

Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat.

Poartă-te în aşa fel, încât, dacă universul ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la haos!

Morala nu este propriu-zis doctrina care să ne înveţe cum să ne facem fericiţi, ci cum să devenim demni de fericire.

Nu importă ce face natura din om, ci ceea ce el însuşi face din sine.

Când dreptatea piere, nu mai este nimic care să poată da preţ vieţii oamenilor.

Un singur rând din Biblie mă consolează mai mult decât toate cărţile pe care le-am citit vreodată.

O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume.

Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa.

Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată. Înţelepciunea reprezintă viaţa organizată.

Cel care e îndrăgostit cu pasiune devine inevitabil orb din cauza obiectului iubirii sale, deşi în general îşi recapătă vederea la opt zile după căsătorie.

O propoziţie incorectă e neapărat falsă, dar o propoziţie corectă nu e neapărat adevărată.

Omului obtuz îi lipseşte spiritul, prostului înţelegerea.

Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conştiinţa.

Multe cărţi ar fi reuşit să fie mai clare dacă nu şi-ar fi dorit să fie atât de clare.

Moartea dogmei este naşterea moralităţii.

E cea mai mare însemnătate ca toţi copiii să înveţe de mici să muncească.

Deşi toate cunoştinţele noastre încep cu experienţa, nu înseamnă că şi evoluează din aceasta.

Fericirea e un ideal al imaginaţiei, iar nu al raţiunii.

Existenţa Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa umană. Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva umanităţii.

Nu se poate învăţa filozofia, se poate doar învăţa să filozofezi.

Nu trebuie să dăm crezare la tot ce spun oamenii, dar nici să credem că ei vorbesc absolut fără de vreun temei.

Caracterul constă în tăria hotărârii cu care cineva vrea să facă ceva şi pune acel ceva în execuţie.

Inteligenţa unui individ se măsoară în cantitatea de incertitudini pe care e capabil să le suporte.

Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine.

Tot ce cunoaştem începe cu simţurile, trece apoi la înţelegere şi se termină cu raţiune. Nu există nimic deasupra raţiunii.

Fiecare om trebuie respectat ca un scop în sine, şi este o crimă împotriva demnităţii sale care îi aparţine în calitatea sa de fiinţă umană să-l foloseşti ca pe un mijloc pentru a atinge orice scopuri externe lui.

Tot ce spui, atât altora cât şi ţie, să fie adevărat – iată ceva ce nu poate fi întotdeauna sigur, deoarece poţi greşi; dar se poate şi trebuie întotdeauna să fii sigur că ceea ce spui e sincer pentru că de asta îţi poţi da seama imediat.

În sistemul meu găsesc materia supusă unor legi necesare, consecinţă necesară a proprietăţilor ei naturale. Existenţa tocmai a acestor legi dovedeşte existenţa unui Dumnezeu. Căci tocmai fiindcă natura, chiar şi în haos, nu poate proceda decât cu regula şi în ordine. Trebuie să existe un Dumnezeu.

În acest sens universal, domeniul filosofiei, poate fi redus la următoarele întrebări: Ce pot să ştiu?, Ce trebuie să fac?, Ce pot spera?, Ce este omul? La prima întrebare răspunde metafizica, la a doua, morala, la a treia, religia, iar la ultima, antropologia.

Adevărul e sublim şi de aceea urăşte el minciuna şi prefăcătoria. Are un sentiment profund faţă de demnitatea naturii umane. Se preţuieşte pe sine şi consideră omul o creaţie demnă de respect. Nu suportă niciun fel de supunere josnică şi din pieptul lui nobil respiră libertate. Are oroare de orice fel de lanţuri, de la cele aurite, purtate la curte, până la cele de fier greu ale sclavilor de pe galere.

Prin meditare se înţelege a reflecta sau a gândi metodic. Meditarea trebuie să însoţească orice lectură şi orice învăţare. Pentru aceasta este necesar ca la început să efectuam cercetări preliminare şi după aceea să ne ordonăm gândurile sau să le reunim pe baza unei metode.