Citate de Democrit

Binele nu înseamnă să nu faci o nedreptate, ci să nu vrei în niciun fel să o faci.

Există tineri cu minte multă şi bătrâni lipsiţi de minte; nu timpul te învaţă să gândeşti, ci firea şi educaţia timpurie.

Frumuseţea corpului are ceva de animal, dacă nu se adaugă şi podoabele inteligenţei.

Nu mulţimea de cunoştinţe este vrednică de năzuit, ci bogăţia intelectului.

Cel mai mare rău pe care îl poţi face tineretului, când te ocupi de educaţia lui, este să-l obişnuieşti cu uşurătatea, căci aceasta produce plăcerile din care decurg viciile.

Este înţelept nu acel care e preocupat de ceea ce-i lipseşte, ci acel care se bucură de ceea ce are.

Dulcele, amarul, caldul, frigul şi culoarea constau numai dintr-o părere; în realitate nu există decât atomi şi spaţiul gol.

Uitarea defectelor proprii dă naştere la îndrăzneală.

Prietenia unui om deştept e mai de preţ decât prietenia tuturor proştilor.

Bătrâneţea este o mutilare a corpului, care rămâne întreg: toate le are şi la toate lipseşte ceva.

Chiar când eşti singur nu vorbi şi nu face nimic rău. Învaţă să te ruşinezi mai mult de tine decât de alţii.

Eşti dator să spui adevărul, nu să vorbeşti mult.

Din înţelepciune provin trei lucruri: gândire justă, vorbire fără greş şi acţiune dreaptă.

Dorinţele aprinse pentru ceva fac sufletul orb pentru alt lucru.

Fericirea nu stă în turme sau în aur... lăcaşul ei este în sufletul nostru.

Noi nu ştim nimic în realitate; căci adevărul e în abis.

Bucuria e o stare în care sufletul trăieşte calm şi statornic, netulburat de nicio frică sau superstiţie sau de vreo altă emoţie.

Nu poate fi drept omul care se lasă stăpânit de ban.

Speranţa unui câştig ruşinos este începutul pagubei.

Cel care nedreptăţeşte e mai nefericit decât cel nedreptăţit.

Pentru cei fără minte este mai bine să fie conduşi decât să conducă.

Este măreţ să te gândeşti la datoria ta chiar atunci când eşti nenorocit.

Medicina vindecă bolile corpului, iar filozofia liberează sufletul de patimi.

Cuvântul este o umbră a faptei.

Fericirea şi nefericirea sunt în suflet.

Este vătămător să vrei să placi vecinilor tăi.

Este mai bine să-ţi critici defectele tale, decât ale altora.

Acordul felului de a gândi naşte prietenia.

Îndrăzneala este începutul acţiunii.

Bărbăţia micşorează loviturile sorţii.

Nimeni nu iubeşte pe cel ce nu poate iubi pe nimeni.

Caracteristica libertăţii este dreptul de a vorbi deschis.

Remuşcare lăsată de faptele de ruşine este mântuirea vieţii.

Îndeplinirea datoriei, în momente critice, este un merit deosebit.

Stăpânirea de sine a tatălui este preceptul cel mai însemnat pentru copii.

O viaţă rea, nebunească, impudică şi impură nu este o viaţă rea, ci o moarte lungă.

Cei fără minte se iau după câştigurile norocului, pe când cei care ştiu astfel de câştiguri, se iau după filozofie.

A creşte copii este un lucru riscant, căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar nereuşita întrece orice altă durere.

Dorinţa de câştig care nu se satură niciodată este mai rea decât sărăcia cea mai mare, căci creşterea lăcomiei aduce creşterea nevoilor.

Viaţa printre străini te învaţă cumpătarea, căci fiertura de orz şi culcuşul de paie sunt leacurile cele mai dulci împotriva foamei şi a oboselii.