Ambrozia, planta problemă pentru sănătate: Cum poate fi combătută

Ambrozia este o plată care poate provoca alergii severe la oameni, dacă este lăsată să se răspândească. Pentru a evita acest lucru, ea trebuie eliminată de pe terenurile intravilane și extravilane.

Ambrozia, planta problemă pentru sănătate: Cum poate fi combătută
Imagine de © IPM/Facebook

Codul Contravențional obligă proprietarii, deținătorii sau administratorii terenurilor să efectueze acțiuni de prevenire, combatere și distrugere a acestei plante. Sancțiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge până la 6.000 de lei.

„Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare anual, în perioadă cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, până cel târziu la 30 mai, lucrări de întreținere a terenurilor prin diferite metode, până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei, astfel încât planta să nu răspândească polenul care conține multiple fragmente alergizante.

Sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite de Codul Contravențional se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Verificarea și identificarea terenurilor infestate, de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale, se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziție a primarului. Modul în care se face prevenirea sau combaterea buruienii este lăsat la latitudinea proprietarilor și administratorilor de terenuri extravilane sau intravilane”, menționează Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Iată cinci moduri în care poate fi combătută planta

- Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a spațiilor pe care este răspândită sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor;

- Când buruiana este răspândită în interiorul hotarelor agricole, în special în interiorul unor șanțuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice;

- Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință. În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/ deținătorii/ administratorii de terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură raionale pentru a primi informații detaliate sau, după caz, la specialiști din cadrul primăriilor. Măsura se va aplica respectându-se cadrul legal în vigoare în ceea ce privește comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar;

- În cazul unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor sau poate fi distrusă cu sapa ori secera;

- Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distrug doar tulpina principală, iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen și chiar semințe, îmbogățind astfel rezerva de semințe din sol. Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an, obligatoriu de realizat înaintea fructificării plantei.