R. Moldova a pierdut la CtEDO: Guvernul și-a recunoscut vina

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat decizia de radiere de pe rol a cauzei Cucoș v. Republica Moldova.

R. Moldova a pierdut la CtEDO: Guvernul și-a recunoscut vina
Imagine de © zdg.md

În fața Curții, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocând casarea unei decizii definitive prin care se dispusese reintegrarea sa în funcția anterior ocupată, în urma depunerii unei cereri de revizuire pretins abuzive de către angajatorul său.

De asemenea, el s-a plâns de anularea de către Curtea Supremă de Justiție, fără a-l fi citat și în absența sa, a hotărârilor pronunțate de către instanțele inferioare în favoarea sa.

Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului în baza Articolului 6 § 1 Convenție, susținând că după comunicarea cauzei, Curtea Supremă de Justiție, la cererea Agentului guvernamental, a redeschis procedurile naționale, a casat deciziile nefavorabile reclamantului din 6 august și 12 noiembrie 2014, și a recunoscut încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 6 din Convenție.

Conform declarației sale unilaterale, Guvernul s-a angajat să-i achite reclamantului 1.500 de euro pentru orice prejudiciu material și moral și a invitat Curtea să radieze cererea de pe rol.

Deși reclamantul a informat Curtea despre dezacordul său în legătură cu suma propusă de către Guvern, Curtea a considerat că declarația unilaterală conținea clauze rezonabile, iar suma oferită era comparabilă cu cele acordate de către Curte în cauze similare.

Totodată, Curtea a decis, în conformitate cu Articolul 43 § 4 din Regulamentul Curții, să acorde reclamantului o sumă adițională de 500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Luând act de termenii declarației Guvernului și de modalitățile prevăzute pentru asigurarea respectării angajamentelor astfel asumate, Curtea a radiat cererea în conformitate cu Articolul 37 § 1 c) din Convenție.

Rezumatul deciziilor a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.

Sursă: www.bizlaw.md