R. Moldova a participat la reuniunea Comitetului pentru Energie și Climă

Republica Moldova a participat la cea de-a opta reuniune a Comitetului pentru Energie și Climă, care s-a desfășurat la Viena, Austria. Evenimentul a reunit reprezentanții ministerelor și agențiilor responsabile de energie, schimbări climatice și mediu din țările membre ale Comunității Energetice și țările observatoare.

R. Moldova a participat la reuniunea Comitetului pentru Energie și Climă
Imagine de © midr.gov.md

Agenda reuniunii a vizat stabilirea obiectivelor de energie și climă pentru 2030, precum și evoluțiile prețurilor la energie în conformitate cu acquis-ul comunității energetice.

La reuniune a participat secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Constantin Borosan.

În discursul său, secretarul de stat a apreciat sprijinul Comisiei Europene și al Secretariatului Comunității Energetice acordat țărilor membre în stabilirea obiectivului 2030 pentru eficiența energetică, cota de energie din surse regenerabile și emisiile de gaze cu efect de seră.

De asemenea, Constantin Borosan a menționat că țara noastră a atins țintele angajamentului pentru 2020 la capitolul energie regenerabilă și eficiență energetică. Totodată, mai multe obiective ambițioase vor fi stabilite către 2030, având în vedere tranziția energetică și decarbonizarea către 2050.

„La 4 martie 2020, Republica Moldova devine cea de-a patra țară din lume care a reușit să elaboreze și să depună la Secretariatul UNFCCC Contribuția Națională Determinată Actualizată.

Prin această acțiune, țara noastră și-a crescut nivelul de ambiție și s-a angajat să-și reducă necondiționat emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul 1990, către anul 2030, și cu până la 88% atunci când va primi sprijin tehnic, financiar și tehnologic”, susține Constantin Borosan.

Cât privește progresul asupra Planului Național de Energie și Climă, reprezentantul Ministerului a spus că Republica Moldova se află la un progres considerabil privind modelarea scenariilor, fiind necesare unele ajustări urmare a sincronizării recente a rețelelor de electricitate din Moldova și Ucraina cu Sistemul Energetic ENTSO-E.