Convenția de la Istanbul a intrat în vigoare în Republica Moldova

La 1 mai 2022, în R. Moldova a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul.

Convenția de la Istanbul a intrat în vigoare în Republica Moldova
Imagine de © coe.int

Aceasta urmează după ratificarea de către Parlamentul R. Moldova la 14 octombrie 2021, R. Moldova devenind al 35-lea stat membru care a ratificat convenția.

„Angajamentul ferm al R. Moldova de a pune capăt violenței împotriva femeilor și de a promova toleranța zero față de discriminarea și violența în bază de gen, asumat prin ratificarea Convenției, este un pas major înainte în alinierea la standardele europene.

Cu toate acestea, considerând eforturile semnificative întreprinse de către stat la nivel de cadru legal și de politici, este necesar să se urmărească în continuare alinierea la prevederile Convenției, atât în ceea ce privește cadrul legal, cât și măsurile practice, concrete pentru a oferi cel mai eficient, adecvat și prompt răspuns ale autorităților statului împreună cu societatea civilă și parteneri internaționali pentru prevenirea și combaterea unor astfel de cazuri”, a declarat William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Convenția de la Istanbul este cel mai amplu tratat internațional pentru a combate această încălcare gravă a drepturilor omului. Este recunoscut pe scară largă ca unul dintre standardele legale principale și cel mai cuprinzător tratat internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

În ianuarie 2022, Consiliul Europei a lansat proiectul „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în R. Moldova” pentru a servi drept foaie de parcurs pentru autoritățile din R. Moldova în implementarea convenției.

Sursă: www.zdg.md