Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneşte la 12 aprilie, la Luxemburg

Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneşte la 12 aprilie 2022, la Luxemburg, având ca puncte de discuţie dialogul anual privind statul de drept şi Conferinţa privind viitorul Europei.

Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneşte la 12 aprilie, la Luxemburg

Dialogul anual privind statul de drept, la care participă Comisia, Consiliul şi Parlamentul European, alături de statele membre, parlamentele naţionale, societatea civilă şi alte părţi interesate din domeniul statului de drept, are loc anual şi se referă la fiecare stat membru al UE în parte.

Raportul anual monitorizează evoluţiile semnificative, atât pozitive, cât şi negative, care au impact asupra statului de drept în ţările membre. Raportul acoperă patru piloni: sistemul judiciar, cadrul anticorupţie, pluralismul mass-media şi alte aspecte instituţionale legate de sistemul de control şi echilibru, scrie ec.europa.eu.

De asemenea, miniştrii vor desfăşura un schimb de opinii cu privire la Conferinţa privind viitorul Europei, inclusiv cu privire la etapele următoare. Conferinţa privind viitorul Europei este o iniţiativă comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei de a asculta părerile cetăţenilor europeni, scopul fiind ca opiniile lor să poată fi înglobate în viitoarele politici publice ale UE, prin intermediul unei serii de dezbateri şi discuţii conduse chiar de cetăţeni. Conferinţa a fost lansată în mai 2021, iar de atunci şi până în prezent au avut loc dezbateri cu cetăţenii, grupate pe diverse teme de interes: climă/mediu; economie/social; democraţie/drepturi; UE şi politica externă etc. Cele trei instituţii implicate ale UE urmează să prezinte concluziile, informează consilium.europa.eu.

Reuniunea anterioară a Consiliului Afaceri Generale a avut loc la data de 22 martie 2022, la Bruxelles, şi a avut ca teme de discuţie agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei, energie, COVID-19, securitate şi apărare, relaţii externe şi chestiuni economice.

Miniştrii afacerilor europene din UE au ajuns, la această dată, la un acord politic (abordare generală parţială) cu privire la reformarea Regulamentului privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene. Revizuirea Regulamentului are scopul de a consolida transparenţa şi cadrul de finanţare ale partidelor politice europene, în special împotriva riscului de ingerinţe şi de manipulări străine, urmărindu-se, totodată, limitarea sarcinii administrative asupra partidelor europene, notează site-ul Consiliului.

Consiliul Afaceri Generale (CAG) este una dintre cele zece formaţiuni ale Consiliului UE, care pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte rezultatele acestora, dar, în acelaşi timp, este responsabil şi de o serie de domenii de politică trans-sectorială. Politicile trans-sectoriale de care se ocupă CAG sunt extinderea UE şi negocierile de aderare, adoptarea cadrului financiar multianual (planul bugetar pe şapte ani al UE), politica de coeziune, organizarea instituţională a UE. CAG se ocupă, de asemenea, de orice alt dosar pe care i-l încredinţează Consiliul European. Consiliul Afaceri Generale este alcătuit, în principal, din miniştrii afacerilor europene ai tuturor statelor membre ale UE. La reuniuni este reprezentată şi CE prin comisarul care răspunde de relaţiile interinstituţionale, în funcţie de subiectul dezbătut.

Consiliul UE exercită, împreună cu PE, funcţiile legislativă şi bugetară, fiind compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, potrivit art. 16 din Tratatul Uniunii Europene, conform pe eur-lex.europa.eu.