Comerțul între R. Moldova și SUA este redus: Ce exportă țara noastră

Actualmente, volumul comerțului bilateral cu bunuri între Republica Moldova și SUA este destul de redus, dar există mai multe oportunități de intensificare a schimburilor comerciale cu cea mai mare putere economică a lumii, susţine Marina Soloviova, Directoare de program, Expert-Grup.

Comerțul între R. Moldova și SUA este redus: Ce exportă țara noastră
Imagine de © Gazeta de Chișinău

În cadrul exporturilor Moldovei, livrările în SUA au constituit în ultimii cinci ani doar 0,8-1,0% din exportul total de bunuri, Statele Unite situându-se pe locul 18-20 în topul partenerilor comerciali la export ai ţării noastre.

În ceea ce privește importul, livrările din SUA au reprezentat 1,3-1,5% din importul total de bunuri al Republicii Moldova, SUA plasându-se pe locul 14-15 în topul partenerilor comerciali la import.

Barierele tarifare între Moldova şi SUA

„Unul din factorii care deprimă comerțul bilateral este existența barierelor tarifare. Conform Programului tarifar armonizat al SUA, Republica Moldova este inclusă în grupul țărilor în curs de dezvoltare (grupul A) care beneficiază de Sistemul Generalizat de Preferințe (SGP) al SUA.

Cu toate acestea, efectele SGP pentru Moldova nu sunt mari: în anul 2020, mai puțin de un sfert din exporturile de produse agro-alimentare din Moldova în SUA au fost eligibile pentru SGP.

Având în vedere existența acestor bariere, considerăm oportun de propus extinderea preferințelor destinate grupului A+ din cadrul SGP (țările cel mai puțin dezvoltate) asupra grupului A la unele subpoziții tarifare”, susţine experta.

Caracteristicile comerțului cu bunuri între SUA și Republica Moldova

În anul 2021 Republica Moldova a exportat în SUA bunuri în valoare de 31,7 milioane dolari și a importat bunuri în valoare de 107,4 milioane dolari.

Deficitul comercial a constituit 75,7 milioane dolari, în creștere cu 77% față de anul 2020. Cu toate că exporturile au sporit cu 24%, majorarea deficitului s-a datorat creșterii mai semnificative a importului de bunuri din SUA (+57%).

Principalele categorii de bunuri exportate în SUA în anul 2020 au fost produsele agro-alimentare (46% din exportul total în SUA), iar peste 15% revin băuturilor alcoolice tari, precum votca. De altfel votca este în grupul de mărfuri cu cota zero a tarifului de import.

Urmează produse ale industriei chimice (17%), materiale plastice și articole din material plastic (15%), materiale textile și articole din aceste materiale (13%), mobilă și părți de mobilă (2%).

Circa 15% din exportul Moldovei în SUA reprezintă reexport, în care prevalează articolele de îmbrăcăminte.

La import din SUA au prevalat categoriile: vehicule și echipamente de transport (29%); mașini, aparate, echipamente (18%), instrumente și aparate optice, fotografice, de măsură, de control, medico-chirurgicale (16%), produse ale industriei chimice (15%), produse agro-alimentare (9%), potrivit analizei efectuate de Marina Soloviova, Directoare de program la Expert-Grup.

Cum poate fi impulsionat comerțul

Pentru a impulsiona exporturile moldovenești de bunuri în SUA, ea consideră oportun de extins preferințele destinate grupului A+ din cadrul SGP (țările cel mai puțin dezvoltate) și asupra grupului A (din care face parte Moldova) la unele subpoziții tarifare exportate de Moldova în SUA (toate reprezintă produse agroalimentare).

„Extinderea preferințelor la aceste subpoziții ar cuprinde suplimentar încă circa 10% din exporturile Moldovei de bunuri în SUA. În particular, este vorba de nuci, la al căror import din Moldova SUA aplică actualmente o taxă de 26,5 cenți per kilogram, unele categorii de vinuri (6,3 cenți per litru), prune uscate (14%), miere naturală (1,9 cenți per kilogram), cireșe congelate (14,5%) etc”, susține Marina Soloviova.