Colinde de Crăciun

Colinde de Crăciun

Cele mai frumoase colinde de Crăciun s-au păstrat în satele din toată țara, transmițându-se din generație în generație.

Și chiar dacă obiceiurile nu se mai păstrează la fel de viu ca înainte, colindele creștine de Crăciun revin la viață în perioada sărbătorilor de iarnă.

Sărbătoare Crăciunului este anunțată cu obiceiul copiilor de a merge cu Steaua și colindul pe la porțile vecinilor, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului.

Asta-i seara de Crăciun

Asta-i seara de Crăciun

Bucură-Te Sfânta Cruce,

Bucură-Te, lumea-Ți cântă;

Și-Ți cântă cu glas de jale

Pentru-a lui Adam greșale.

 

Iar Adam dac-a greșit,

Domnul de Rai l-a lipsit.

„Du-te -Adame, de la mine

Cum te-ai lipsit de-al tău bine!”

 

Dar Adam a prins a plânge

Și din gur-a prins a zice:

„Raiule, grădină dulce,

Nu mă-ndur a mă mai duce.

 

De dulceața ta cea dulce;

De mireasma florilor,

De cursul izvoarelor,

De cântarea- păsărilor.”

 

Domn, Domn să-nălțăm

Am plecat să colindăm

Domn domn să-nălțăm,

Când boierii nu-s acasă

Domn domn să-nălțăm,

Când boierii nu-s acasă

Domn domn să-nălțăm,

Domn domn să-nălțăm,

Domn domn să-nălțăm.

 

Au plecat la vânătoare

Domn domn să-nălțăm,

Să vâneze căprioare

Domn domn să-nălțăm,

Să vâneze căprioare

Domn domn să-nălțăm,

Domn domn să-nălțăm,

Domn domn să-nălțăm.

 

Căprioare n-au vânat

Domn domn să-nălțăm,

Și-au vânat un iepuraș

Domn domn să-nălțăm,

Și-au vânat un iepuraș

Domn domn să-nălțăm,

Domn domn să-nălțăm,

Domn domn să-nălțăm.

 

Albul împărat

Iată albul împărat

În veșminte îmbrăcat

Sprijinindu-se de-un sloi – BIS

A venit și pe la noi.

 

Peste munți și peste vai

Peste-nzăpezite cai

Moș Crăciune, prea slăvit – BIS

Iată-ți zic bine-ai venit.

 

Ce-ai adus din depărtări

După un an de așteptări

Pentru cei ce chinuiesc – BIS

În păcatul strămoșesc.

 

Veste bună v-am adus

S-a născut Domnul Iisus

Raza credincioșilor – BIS

Praznicul sufletelor.

 

Vestitorule iubit

Iată, anu-i pe sfârșit

Roagă-te la Domnul Sfânt – BIS

Să dea pace pe pământ.

 

Iară ție, bun moșneag

Să-ți cântăm, cântăm cu drag

An de an până-n vecie – BIS

Mila Domnului să fie.

 

Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a născut Hristos

Mesia chip luminos

Lăudați și cântați

Și vă bucurați!

 

Mititel înfășățel

În scutec de bumbăcel

Lăudați și cântați

Și vă bucurați.

 

Neaua ninge

Nu-l atinge

Vântul bate

Nu-l răzbate

Lăudați și cântați

Și vă bucurați!

 

Și de acum

Până-n vecie

Mila Domnului să fie

Lăudați și cântați

Și vă bucurați!

 

Cântec de Crăciun

Din an în an sosesc mereu

La geam cu Moș Ajun,

E ger cumplit, e drumul greu,

Da-i obicei străbun.

 

Azi cu strămoșii cânt în cor

Colindul sfânt și bun.

Tot moș era și-n vremea lor

Bătrânul Moș Crăciun.

 

E sărbătoare și e joc

În casa ta acum,

Dar sunt bordeie fără foc

Și mâine-i Moș Crăciun.

 

Și-acum te las, fii sănătos

Și vesel de Crăciun,

Dar nu uita, cât ești voios

Române, să fii bun.

 

Clopoței, Clopoței

Clopoței, clopoței

Vesel să sunați,

Glas de argint, glas luminos

Să sune pe cer frumos.

 

Peste alb covor

Pe-o sanie ușor

Alunecăm, zburăm

Râdem și cântăm.

 

Sună clopoței

Ah, ce bine e

Să râzi, să cânți voios pe drum

Într-o noapte de Crăciun.

 

Clopoței, clopoței

Vesel să sunați,

Glas de argint, glas luminos

Să sune pe cer frumos.

 

Vine Moș Crăciun

Pe-o sanie acum

Alunecă ușor peste un alb covor.

 

Sună clopoței

Ah, ce bine e

Să râzi, să cânți voios pe drum

Într-o noapte de Crăciun.

 

Clopoței, clopoței

Vesel să sunați,

Glas de argint, glas luminos

Să sune pe cer frumos.

 

Colinda Crăciunului

Astă seară îi seară mare

Florile dalbe

Seara mare a lui Crăciun,

Florile dalbe

Că s-a născut Domnul Bun.

Florile dalbe.

 

Noi umblăm

Florile dalbe

Și colindăm

Florile dalbe

P-asta noapte întunecoasă

Florile dalbe

Nimerim l-astă casă,

Florile dalbe

L-astă casă. L-ast domn bun.

Florile dalbe.

 

Colindăm iarna

Noi umblăm a colinda

În seara de Crăciun

Pe la casa altuia

În seara de Crăciun.

 

Refren: Colindăm, colindăm iarna

Pe la uși, pe la ferestre

Colindăm, colindăm iarna

Cu colinde românești.

 

Rămâi gazdă sănătoasă

În seara de Crăciun

Că ne-ai pus colaci pe masă

În seara de Crăciun.

———Refren———

Și la anul vom veni

În seara de Crăciun

Numai dacă ni-ți pofti

În seara de Crăciun.

———Refren———

 

Cu mult în urmă-n Betleem

Cu mult în urmă-n Betleem

Sfânta Biblie spune

Maria a născut un fiu

În seara de Crăciun.

 

Şi mii de îngeri s-au unit

Cerul s-a înseninat.

Universul s-a umplut

De slavă şi cântări.

 

Să-i cântăm cu toţii-n cor

Noul Rege s-a născut

Şi viaţă El ne-a dăruit

Si astăzi iar e Crăciun.

 

Păstorii s-au înfricoşat

Cerul când a izbucnit

Şi într-un gând au alergat

Către pruncul iubit.

 

Cu mult în urmă-n Betleem

O stea mare-a răsărit.

Ea ne spune că ceru-ntreg

La noi s-a coborât.

 

De când Domnul s-a născutu

De când Domnul s-a născutu

Și pământul s-a făcut-u,

Și cerul s-a ridicat-u

Pe patru stâlpi de argint-u

Mai frumos împodobit-u

Tot cu stele mărunţele.

În mijlocul stelelor,

Șede Maica și cu Fiul.

Fiul plânge, Maica-i zice:

Taci, Fiule, nu mai plânge,

Că Ți-oi dărui eu Ție

Două mere, două pere,

Și scaun de judecată,

Ca să judeci lumea toată;

Să dai drepții la dreptate

Și strâmbii la strâmbătate.

Cei din casă să trăiască,

Pe noi să ne dăruiască.

 

Într-o noapte sfântă

Într-o noapte sfântă

Îngerii au vestit

C-a venit pe lume

Fiul Preaiubit.

Vestea aceasta bună

Lumea a cuprins

Și pe cer un astru

Mare s-a aprins.

 

Refren: Haideți toți să ne-nchinăm

Lui să ne-nchinăm

Trupului trimis din cer

Colo-n Betleem.

Pe Iisus să-l Preamărim

Noi să-l Preamărim

Laudă inimii să-i dăm

Să ne veselim.

 

Câtă bucurie

Ne-a venit de sus

Să-l vedem pe Tatăl

Prin Domnul Iisus.

Într-un staul rece-n

Scutece-nfășat

Pruncul Sfânt ascultă

Cântul minunat.

———Refren———

Cerul și pământul

S-au unit prin El

Căci Iisus din staul

E Preasfântul miel.

El v-a crește mare,

Domn și Împărat

Să ne dea iertare

De-orișice păcat.

 

Îngerii cântă-n coruri

Îngerii cântă-n coruri

Că s-a născut Hristos.

Pământului duc vestea,

Toți oamenii să afle

Că s-a născut un copil,

El va fi mântuitor

Mărire-n cer și pace pe pământ.

 

Azi cântă-ntreg pământul,

Robia s-a sfârșit.

Veniți să adorăm

Pe-al nostru salvator.

Mărire fie-n cer și pace pe pământ!

Mărire în cer și pace pe pământ.

 

Azi vine între noi Hristos,

E om și Dumnezeu.

Aduce-n suflet pacea,

Aduce bucuria.

Mărire fie-n cer și pace pe pământ!

Mărire în cer și pace pe pământ.

 

Moș Crăciun cu plete dalbe

Moș Crăciun cu plete dalbe,

A sosit de prin nămeți

Și aduce daruri multe

La fetițe și băieți.

Moș Crăciun, Moș Crăciun.

Din bătrâni se povestește,

Că-n toți anii negreșit

Moș Crăciun pribeag sosește

Niciodată n-a lipsit.

Moș Crăciun, Moș Crăciun.

Moș Crăciun cu plete dalbe,

Încotro vrei să apuci?

Ți-aș cânta florile dalbe,

De la noi să nu te duci.

Moș Crăciun, Moș Crăciun.

 

O, ce veste minunată

O, ce veste minunată,

În Betleem ni se-arată,

Că astăzi s-a născut,

Cel făr- de-nceput.

Cum au spus prorocii.

 

Că, la Betleem, Maria,

Săvârșind călătoria,

Într-un mic salas,

Lângă-acel oraș,

S-a născut Mesia.

 

Pastorilor din câmpie

Le vestește-o bucurie:

Astăzi S-a născut

Cel făr-de-nceput,

Cum au zis prorocii.

 

În coliba păstorească,

Vrut-a Domnul să se nască

Fiul Său cel Sfânt,

Nouă pe pământ

Să ne mântuiască.

 

Pastorii cum auziră

Spre lăcașul sfânt porniră,

Unde au aflat

Prunc prealuminat

Și îl preamăriră.

 

Pe Fiul în al Său nume

Pe Fiul în al Său nume

Să se nască

Și să crească,

Să ne mântuiască.

 

Pomul de Crăciun

Pădurea iarna doarme, c-așa vrea Dumnezeu

Și numai câte-un viscol o bate uneori.

Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.

 

Și tace-apoi și-adoarme, când viscolele pier.

În noaptea asta însă, vin îngerii din cer.

Și zboară-ncet de-a lungul pădurilor de brad,

Și cântă-ncet și mere și flori din sân le cad.

 

Iar florile s-anină de ramuri până jos

Și-i cântec și lumină și-așa e de frumos!

Iar brazii se deșteaptă, se miră asta ce-i,

Se bucură și cânta ca îngerii și ei.

 

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,

Dar uite ce-ți trimite dintr-însa Dumnezeu.

Un înger rupse-o creangă din brazii cu faclii,

Așa cum a găsit-o, cu flori și jucării.

 

Departe într-un staul e-n fașe-acum Iisus,

Și îngerii, o, câte și câte i-au adus!

Dar el e bun și-mparte la toți câți îl iubesc,

Tu vino, și te-nchină, zi : „Doamne-ți mulțumesc”.

 

Sus la poarta raiului

Sus la poarta raiului

Poarta raiului

Paște turma tatălui

Turma tatălui.

 

Refren: Linu-i lin și iară lin

Bate vântul frunza lin

Lin și iară lin

Linu-i lin și iară lin

Bate vântul frunza lin

Lin și iară lin.

 

Dar la poartă cine stă?

Oare cine stă?

Stă chiar Maica Precista

Maica Precista.

———Refren———

Lânga ea un legănel

Da un legănel

Cu un copilaș în el

Copilaș în el.

———Refren———

Copilașul când plângea

Puiul când plângea

Maica Sfântă-l legăna

Maica-l legăna.

———Refren———

 

Steaua sus răsare

Steaua sus răsare

Ca o taină mare

Steaua strălucește

Și lumii vestește

Și lumii vestește.

 

Ca astăzi Curata

Preanevinovata

Fecioara Maria

Naște pe Mesia

Naște pe Mesia.

 

Magii cum zăriră

Steaua și porniră

Mergând după rază

Pe Hristos sa-l vază

Pe Hristos sa-l vază.

 

Și dacă porniră

Îndată-L găsiră

La Dânsul intrară

Și se închinară

Și se închinară.

 

Cu daruri gătite

Lui Hristos menite

Ducând fiecare

Bucurie mare

Bucurie mare.

 

Care bucurie

Și aici sa fie

De la tinerețe

Pan-la bătrânețe

Pan-la bătrânețe.

 

Deschide ușa creștine

Deschide ușa creștine

Că venim din nou la tine

Drumu-i lung și-am obosit

De departe am venit.

 

Și la Viflaeem am fost

Unde S-a născut Hristos,

Și-am văzut pe-a Sa mamă

Pe care Maria-o cheamă.

 

Cum umbla din casă-n casă

Ca pe fiul ei să nască.

Umbla-n sus și umbla-n jos

Ca să nască pe Hristos.

 

Umbla-n jos și umbla-n sus

Ca să nască pe Iisus,

Mai târziu găsi apoi

Un staul frumos de oi.

 

Și acolo pe fân jos

S-a născut Domnul Hristos

Cete de îngeri coboară

Staulul de-l înconjoară.

 

Îngerii cu flori în mână

Împletesc mândra cunună

Pe cunună-i scris frumos

„Astăzi s-a născut Hristos!”

 

Care cu puterea Sa

Mântui-vă El lumea

Și-de acum până-n vecie

Mila Domnului să fie

Tuturor cu bucurie!

 

Cerul și pământul

Cerul și pământul, cerul și pământul

În cântec răsună

Îngeri și oameni, îngeri și oameni

Cântă împreună.

 

Refren: Hristos se naște

Domnul coboară

Îngerii cântă

Magii îl adoară

Pastorii aleargă

Ieslea o-nconjoară

Mari minuni se întâmplară.

 

Din răsărit vin, din răsărit vin

Magi cu bucurie

Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă

Aur și tămâie.

———Refren———

Din cer Cuvântul, din cer Cuvântul

În trup se arată

Noaptea din lume, noaptea din lume

Zi se face îndată.

———Refren———

Hristos se naște, Hristos se naște

Veniți la închinare

Cu vesel suflet, cu vesel suflet

Vesela cântare.

———Refren———


Trei Păstori

Trei păstori se întâlniră

Trei păstori se întâlniră

Raza soarelui, floarea soarelui

Și așa se sfătuiră:

 

Haideți fraților să mergem

Haideți fraților să mergem

Raza soarelui, floarea soarelui

Floricele să culegem.

 

Și să facem o cunună

Și să facem o cunună

Raza soarelui, floarea soarelui

S-ompletim cu voie bună.

 

Și s-o ducem lui Hristos

Și s-o ducem lui Hristos

Raza soarelui, floarea soarelui

Să ne fie de folos.

 

Viflaime, Viflaime

Viflaime, Viflaime

Cum de n-ai primit în tine

Pe Fecioara Maria

Să nască pe Mesia?

 

N-ai știut tu Viflaime

Cu câtă dragoste vine

Cea mai Sfântă-ntre Fecioare

A Domnului Născătoare?

 

N-ai primit tu Viflaime

În casele tale bune

Să-I dai un pic de salas

Celui mai Sfânt Copilaș?

 

Pat moale pe fân uscat

Numai vitele i-au dat

Lumină i-a dăruit

Steaua de la răsărit.

 

Peștera-ntunecoasă

A fost a domnului casă

La venirea Sa în lume

Din vina ta Viflaime.

 

Praznic luminos

Praznic luminos, strălucit frumos

Astăzi ne-a sosit și ne-a-nveselit,

Că Mântuitorul și Izbăvitorul

Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut.

 

Raiul cel închis, azi iar s-a deschis,

Șarpelui cumplit capul s-a zdrobit

Și strămoșii iară, din Sfânta Fecioară

Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.

 

Îngerii cântau, pastori fluierau,

Magii se-nchinau, toți se bucurau.

Dar Irod era că se tulbura

De nașterea Sa, de nașterea Sa.

 

El îl căuta, voind morții-a-L da,

Iar Pruncul Iisus din țară s-a dus.

Fie lăudat, binecuvântat,

În veacuri amin, în veacuri amin.

 

Adam când a greșit

Iar Adam când a greșit,

Dumnezeu l-a pedepsit:

– Du-te, Adame, de la mine,

C-ai gustat din poame verzi,

Din păcate nu te vezi!

Iar Adam a prins a plânge,

Din guriță-a prins a zice:

– Raiule cu poame dulce,

De la tine nu m-aș duce.

Femeia care mi-ai dat

Pe mine m-a înșelat!

Iată floarea soarelui

Și cu lemnul Domnului

Șed la ușa raiului

Și judecă florile:

– Florilor, pădurilor,

Unde vi-s mirosurile?

– Le-au luat îngerii,

Să stropească câmpurile,

Să rodească grânele,

Să hrănească păsările!

Turte dulci și coarne mari-

La (numele gospodinei)- n buzunar,

Scoate-afar-la băietani;

Dă la mic și dă la mare,

Nu fie cu supărare.

Nu vă pară cu bănat,

Asta-i seara cei de-mblat,

De la Dumnezeu lăsat.

Rămâneți sănătoși!

 

Sculați boieri mari

Sculați, sculați bioeri mari,

Sculați voi, cinstiți plugari,

Florile dalbe, flori de măr*

Că vă vin colindători

Noaptea pe la cântători

Și v-aduc noroc în casă

Și belșug ales pe masă,

Că pe cer s-a arătat

Un luceafăr minunat,

Și-a sosit din răsărit

Un voinic frumos, leit.

Iată lumea că-nflorește,

Pământul că-ntinerește.

Cântă-n luncă turturele

La ferestre rândunele.

Noi vă zicem să trăiți

Întru mulți ani fericiți,

Ca pomii să înfloriți

Și să nu îmbătrâniți.

Vă mai zicem sănătate

Că noi mergem mai departe

*Refrenul se cântă după fiecare pereche de versuri.

 

Taci, fiuțule, nu plânge

La portița raiului

Șede Maica Domnului

C-un fiuț micuț în brațe:

– Taci, fiuțule nu plânge,

Că maica ți-a aduce

Două mere, două pere,

Toate patru aurele,

Și cheița de la rai

Și te-a face mare crai!

Rămâneți cu bine,

Fiți fericiți,

Să vă deie Domnul

Totul ce doriți!

 

Grîul, vinul și mirul

Mustră-se, mai mustră

Trei domni de cei mari:

Unul este grâul,

Al doilea îi vinul,

Al treilea îi mirul.

Iară grâul zice:

– Din mine se face

Prescură aleasă

Pentru sfânta masă!

Iară vinul zice:

– Pe mine mă beau

Tot crai si-mpărați

Și oameni bogați!

Iară mirul zice:

– Prin mine totul se face

Din vremi din bătrâni

Din păgâni, creștini!

 

Judecata florilor

Câte flori sunt pe pământ

Toate merg la jurământ,

Numai spicul grâului

Stă de-a drreapta tatălui

Și mustrează florile:

Unde li-s miroznele?

Busuioc bătut pe masă,

Rămâi gazdă sănătoasă

Ca o garoafă frumoasă,

Când o ai și-o pui pe masă.

La anul și la mulți ani!

 

Gazda nu-i acasă

Zori de zi, zori frumoase,

Zori frumoase, luminoase,

Dacă gazda nu-i acasă,

După el pe cine-om trimite,

Să se ducă să-l aducă?

Fiica gazdei cei mai mare.

Sus, pe sus, pe lângă lună

Și cu fața la cunună.

Da cununa cui i-om da-o?

Fiicei gazdei cei mai mare,

La fiică de cununie,

La mulți ani de bucurie,

La flăcăi de veselie.

Rămâi gazdă, sănătosu

Ca un frunzar verde frumosu!

 

O brad frumos

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

Tu eşti copacul credincios,

Ce frunza nu şi-o pierde,

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

 

O, brad frumos, o brad frumos,

Verdeaţa ta imi place.

Când o revăd sunt bucuros

Şi vesel ea ma face.

O, brad frumos, o brad frumos,

Verdeaţa ta imi place.

 

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu frunza neschimbată.

Mă mângâi şi mă faci voios

Şi mă-ntâreşti îndată.

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu frunza neschimbată.